Rita Moreno
#11391

Rita Moreno

1931-12-11

actor